CONCEPTE OPERAŢIONALE DE COMUNICARE ŞI TEORIE LITERARĂ PENTRU GIMNAZIU

de GINA MOLDOVEANU

CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea de faţă reprezintă un instrument de informare pentru toţi elevii de gimnaziu, care doresc să-şi consolideze cunoştinţele de comunicare şi teorie literară. În lipsa acestor concepte, lucrul la clasă, dar şi cel individual, va fi cu siguranţă dificil, iar despre obţinerea performanţei şcolare, nici nu se poate discuta.

Am avut în vedere programa şcolară, manualele, şi am constatat că elevii au nevoie de o lucrare simplă, care să le ofere noţiunile de comunicare şi de teorie literară, absolut necesare înţelegerii şi interpretării textelor.

E genul de carte pe care o vor răsfoi rapid, şi din care vor afla răspunsurile aşteptate.

Conceptele în discuţie sunt prezentate succint, tocmai pentru a fi mai uşor de reţinut. În prim-plan, se află cele referitoare la comunicare, deoarece aceasta este însăşi esenţa comuniunii.

Elevii trebuie să ştie concret în ce constă comunicarea, care sunt elementele acesteia, cum se realizează ea în situaţii diferite, ce este comunicarea monologată, ce implică aceasta, cum se face trecerea de la vorbirea directă la cea indirectă.

Am scris despre cele trei genuri literare (liric, epic şi dramatic), despre operele pe care  le includ, cu toate caracteristicile lor, întrucât, în redactarea compunerilor argumentative, e nevoie de cunoaşterea acestora.

Procedeele artistice ocupă un loc unic, ca şi valorile stilistice ale părţilor de vorbire, având în vedere accentul care se pune pe receptarea textului liric, în special la teză. Figurile de stil sunt multiple, variate şi complexe, iar manualele şcolare nu insistă asupra fundamentării lor, astfel încât, elevii sunt de mult ori în dificultate, atunci când trebuie să le recunoască în texte, dar mai ales, să le descifreze înţelesurile.

O mare atenţie am acordat elementelor de prozodie, precum şi mărcilor eului liric, dorind ca elevii să manifeste interes pentru creaţia literară proprie, care să le poarte imaginaţia către spaţii neexplorate încă.

De asemenea, şcolarii vor şti ce e un moto, care este importanţa lui într-un text, care sunt motivele literare, vor cunoaşte valoarea literaturii populare în contextul istoriei actuale, faptul că aceasta reprezintă pecetea spiritualităţii româneşti din timpuri străvechi.

Aşadar, prezenta carte, este un îndemn către studiu şi aprofundarea teoriei literare, în vederea dezvoltării personalităţii artististice a fiecărui elev.

AUTORUL