PRIMA PAGINĂ

01 decembrie 2017:

Numărul 106 al Revistei ZEIT, decembrie 2017. Cultură şi atitudine. Atitudine prin cultură!

Sumar: Editorial – AZI SERBAM IAR VICTORIA! Interviu – VOI SCRIE CAT LUMINA IMI VA DARUI INSPIRATIA – INTERVIU CU POETUL LUCA CIPOLLA Cartile ZEIT – COPII DE IERI, COPII DE AZI, DE MARIA TIRENESCU, EDITURA ZEIT, BRAILA 2017 Reverente critice – TRANSFER, DE LIVIU IOAN STOICIU Reverente critice – AL. FLORIN TENE – VENITI PRIVIGHETOAREA CANTA…! VIAŢA SCRIITORULUI ALEXANDRU MACEDONSCHI INTRE REALITATE SI POVESTE Reverente critice – IESI DIN VIATA MEA!, DE STELIAN TURLEA SAU DRAMA UNEI FEMEI IN VIZORUL PUBLIC Spiritualitate – PRINTRE GANDURI Invatamant – INSTRUMENTE WEB 2.0 SI EDUCAŢIA FORMALA Repere - RELIGIA SAU NEVOIA STRINGENTA A OMULUI DE TRANSCENDENT (V) Repere - INCANTATIA COSMICA A UNUI INITIAT: N. N. NEGULESCU Repere - SUNTEM LA MANA INTAMPLARII? Atelier – PROZA, POEZIE... Atitudini - LUMEA PARALELA IN CARE TRAIM Atitudini - ZIUA NATIONALA A ROMANIEI INTEGRATA POLITIC SI DEZBINATA IN ESENTA EI SPIRITUALA Atitudini - MORAVURILE-N DECADERE SUNT MANA PENTRU HAHALERE! Atitudini - CARMUITORII JUBILIEAZA CA-N ROMANIA TOATE-S VARZA… Atitudini -IN TARA CU STAT PARALEL, GUVERNU-I AMPLU SI TEMBEL Pentru cei care doresc sa participe la continutul publicatiei, ii invitam sa citeasca: http://www.revista-zeit.ro/?q=node/26 Cititi Revista ZEIT 24/24h, oriunde in lume! www.revista-zeit.ro Lectura placuta!

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

03 octombrie 2017, apariţie editorială:

Rodica Ciucă - INELE FACTORIALE

Din perspectiva teoriei sistemelor, societatea ni se înfăţişează ca sistem compex, dinamic şi autoreglabil, care cuprinde totalitatea fenomenelor şi proceselor organic interpătrunse. Ea cuprinde patru sfere principale: economică, social-politică, spirituală şi social-familială. Sistemul de învăţământ este un subsistem al societăţii, ţinând de sfera activităţii spirituale, dar, având multiple legături cu celelalte sfere. Matematica zilelor noastre, privită în contextul realităţilor contemporane, are aplicaţii în toate domeniile, devine tot mai mult modelul spre care privesc cu încerede şi interes celelalte ştiinţe. În cureririle cele mai îndrăzneţe şi mai utile ale ştiinţei şi tehnicii, matematica a pătruns cu eficienţă, devenind indispensabilă în orice cercetare teoretică sau practică. În soluţionarea unor probleme compexe, ştiinţa contemporană recurge adeseori al transpunerea lor într-un cadru algebric, în speranţa că acolo ele devin la accesibile. De la descoperirile fundamentale ale lui E. Galois (1811-1832), a trecut peste un secol şi jumătate. În acest timp algebra, ca şi celelalte ramuri ale matematicii, a cunoscut o spectaculoasă evoluţie, astfel că ea însăşi conţine ramuri care profilează discipline matematice noi. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

02 septembrie 2017, apariţie editorială:

Virginia Bunea, Rodica Ciucă - METODE ACTIVE-PARTICIPATIVE ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DE EXTRME LOCAL

Actualitatea temei derivă atât din cercetările intense care s–au făcut în ultimi ani asupra teoriei şi practicii predării disciplinei matematica, dar şi din interesul acordat analizei matematice în general, în cadrul instituţionalizat al şcolii, în conformitate cu documentele şcolare (curriculum, programe, manuale). Motivaţia alegerii acestei teme stă în faptul că abordarea teoretică a actului didactic a cunoscut în ultimii ani îmbunătăţiri considerabile, ba chiar reorientări în interiorul principiilor, metodelor şi mijloacelor de învăţământ folosite, încât însăşi partea practică a procesului de predare – învăţare a suportat consecinţele corespunzătoare. Şi cum fiecare profesor are propria personalitate, propriul stil de predare, iar elevii de astăzi învaţă într-un stil nou, este de dorit ca şi dascălul să înveţe să predea într–o nouă manieră, fiindcă numai aşa va reuşi să fie în acord cu finalităţile învăţământului, să formeze un elev ale cărui competenţe dobândite pe parcursul celor patru ani de liceu să îi permită integrarea sa socioafectivă. Într–o lume aflată într–o permanentă schimbare, dominată de puterea informaţiei, demersul didactic însuşi este nevoit să se schimbe, să se adapteze la noul stil de învăţare al elevilor. De fapt, cel care trebuie să se adapteze este profesorul, aflat în faţa unei realităţi noi, pe care trebuie să o înfrunte prin stabilirea unei strategii didactice care să valorizeze elevul, să îl transforme în subiect activ al procesului său de formare. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

14 iunie 2017, apariţie editorială:

Mihai Dinu - POEZII PIERDUTE DE AUTOR

Volumul de faţă, intitulat sugestiv „Poezii pierdute de autor” reprezintă emblema lirică a domnului avocat Mihai Dinu. Prins în vâltoarea eu-lui, autorul îşi destăinuie gândurile, ca şi cum acest act creator ar fi indispensabil şi absolut necesar propriei existenţe. Titlurile, alese cu grijă şi inspiraţie, evocă trecutul interesant al domniei sale, dorinţele şi melancoliile care i-au fermecat anii din plin. Prozodia indică un poet liber de constrângeri, care insistă să se exprime clar şi concis, pentru a se face pe deplin înţeles de către cititorii săi. Uneori, mesajul este intransigent, nelăsând loc de interpretări, alteori, autorul îşi lasă gândul să plutească agale printre rânduri, asemenea unei păsări, ce zăboveşte în înaltul cerului, vrând să fie absorbită de imensitatea lui şi dusă într-o altă dimensiune. Prezentul concret se pierde adesea în trecut, pentru ca apoi să schimbe rolul, ca într-o piesă de teatru. Matematica şi poezia par a fi surori gemene, venite dintr-o lume a reveriei şi a frumosului nepereche. Astfel, poemul „PAUZA” explică admirabil legătura dintre ştiinţă şi delicateţea sufletului: „Un funcţionar, la ora prânzului, neavând ce face, / A vrut să verifice, dacă, statistic, există vreo diferenţă / Între pustiul de toamnă, când frunzele sunt purtate în fuioare lungi, / De vânturile încolăcite, de-a lungul străzilor / Şi pustiul de vară, când aceleaşi frunze şi hârtii, magnetizate de atâta căldură / Sunt duse fără vânt, dar încet, de la un colţ la altul al străzilor…” Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

03 mai 2017, apariţie editorială:

Mihai Dinu - POATE FI SUSPENDAT D.N.A.-UL?

Culegerea de pamflete, sugestiv intitulată „Poate fi suspendat D.N.A.-ul?”, este o continuare a primei cărţi de acest gen, cu titlul la fel de penetrant – „Cum scăpăm de DNA” şi tratează, cu umorul caracteristic maestrului Dinu, născut din viaţa de zi cu zi, situaţii în care ne regăsim, puţin pe la coadă, puţin prin Piaţa Victoriei, dar, mai ales, din destinul - şi nu greşesc dacă afirm - tragic-comic al profesiei de avocat, din perioada anilor 2016 -2017.

Acest „destin” al avocatului se împleteşte cu cel al D.N.A.-ului, cu al societăţii româneşti, cu al clienţilor, cu ideile juridice cele mai năstruşnice fiecărui membru al familiei şi nu în ultimul rând, al prietenilor.

Ceea ce scrie cu umor fantastic, unic, pamfletăresc, sunt situaţiile generate de realitatea noastră, a României, a clasei politice aflată într-o continuă joacă „de-a hoţii şi gardiştii”, autorul lăsându-ne să apreciem, după propriul filtru, cine sunt hoţii şi cine sunt gardiştii. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

08 martie 2017, apariţie editorială:

Maria Tirenescu - COPII DE IERI, COPII DE AZI

Cunoscătoare a sufletului copiilor, atât din familia de cadre didactice din care face parte autoarea, cât şi din propria experienţă ca dascăl şi mamă, ştie să umble cu delicateţe la sufletul copiilor, pe care îl înţelege atât de bine şi pe care-l prezintă şi cititorilor cărţilor sale. Dovada ce demonstrează puterea acestui act este răbdarea cu care se apleacă asupra fiecărui „eveniment” din viaţa personajelor pe care ni le prezintă şi în acest volum. Copilăria este un izvor nesecat de „evenimente”, aşa cum ne-a demonstrat-o şi povestitorul Ion Creangă în „Amintirile”, atât de cunoscute fiecărui cititor, spune „...Hai mai bine să vorbim despre copilărie, căci ea singură este veselă şi nevinovată. Şi, drept vorbind, acesta-i adevărul” ...Acelaşi lucru îl afirmă şi Tudor Arghezi în „Cartea cu jucării”, precum şi Lucian Blaga în „Hronicul şi cântecul vârstelor”, clipe pline de adevăr scrierile Mariei Tirenescu. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

05 martie 2017, apariţie editorială:

Mihai Dinu - INVITAŢIE LA D.N.A.

Volumul Invitație la D.N.A. semnat de avocatul Mihai Dinu a apărut la Editura Zeit, în luna februarie 2017. Scriitorul țese un original teatru scurt, încărcat cu multiple conotații. Cartea e străbătută de un filon comic, ceea ce o face deosebit de interesantă și de atractivă. Provenite din medii sociale diferite, tipurile umane înfățișate aici întruchipează cam toate frumusețile și carențele actualei societăți românești. D.N.A.-ul, autoritatea care aduce în fața justiției oameni corupți, tentați de obținerea unei stabilități financiare infailibile, este simbolul simțului civic și al legii bunului simț, cu ajutorul căruia societatea reprezintă un loc mai sigur, dar și încărcat cu tot felul de tipologii umane, una mai ciudată decât alta. Acțiunea, derulată în incinta D.N.A.-ului – Serviciul Teritorial Lehliu Gară, indicată de autor chiar în debutul volumului, este brăzdată de evenimente ce se succed cu rapiditate. Zâmbetele provocate de replicile hazlii ale personajelor oferă cărții un statut unic, de creație literară de top. Verva prezentării întâmplărilor denotă o măiestrie înnăscută, autorul dorind și chiar reușind să capteze atenția cititorilor prin umorul debordant și prin situațiile ieșite din comun. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

30 octombrie 2016, apariţie editorială:

Mihai Dinu - CUM SCĂPĂM DE DNA

Cartea se adresează nu numai celor care au legături cu domeniul juridic, ci tuturor celor care vor să înţeleagă ceva mai mult decât văd la televizor zi de zi. Pamflete de genul: Cum poţi fi compromis pentru totdeauna, Cine sunt eu?, Atac de panică, Mă programez, dar şi altele, sunt remarcabile pentru cei care simt din cauza unor zgomote ciudate ce se aud în timpul convorbirilor, că au telefoanele ascultate, pentru cei care atunci când merg la restaurant cu soţia sau cu iubita au impresia că la masa de lângă ei se va aşeza întotdeauna un informator sub acoperire al DNA-ului, mai atent la ce se vorbeşte în jur decât la meniul prezentat de chelner. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

25 mai 2015, apariţie editorială:

Oma Stănescu - GARA CU TREI LINII

Romanul Gara cu trei linii al scriitoarei Oma Stănescu este un altă filă din cartea propriei existenţe, atât de zbuciumată, dar şi plină de peripeţii, care de care mai amuzante sau mai triste. Interesant este faptul că numele protagonistei nu este dezvăluit, dar, de fapt, nici nu este necesar. Oricât ar fi de răsunător, numele reprezintă doar o parte a identităţii cuiva, nu întregul. Cu toate acestea, fără a face mare caz, numele, pe care pruncul îl primeşte la botez, nu este ales la întâmplare, el conţinând mesajul codat al destinului adultului în devenire. Gara cu trei linii, este o altă carte de succes a Omei Stănescu, cea care a experimentat, pe parcursul anilor, diferite moduri de trăire spirituală, căutând răspunsuri existenţiale la întrebările care îi răsunau zilnic în minte. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

14 iunie 2014, apariţie editorială:

Rodica Ciucă, Mirela Manuela Diaconescu - LUMEA FORMULELOR LA MATEMATICĂ PENTRU CLASA A V-A

Lucrarea de faţă vine în sprijinul elevilor şi profesorilor, mai ales în timpul recapitulărilor pe unităţi de învăţare sau finale. Elevii care au la îndemână formulele matematice au posibilitatea să-şi fixeze, să aprofundeze, să dezvolte şi să aplice creator cunoştinţele dobândite, iar profesorul să evalueze priceperile şi deprinderile elevilor. Pregătirea unui elev pentru evaluare naţională la disciplina matematică este o chestiune complexă. Dezvoltarea unei gândiri profunde, fixarea noţiunilor teoretice, dexteritatea de a rezolva exerciţii şi probleme într-un timp scurt cu eficienţă maximă sunt prioritare. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

11 octombrie 2013, apariţie editorială:

Rodica Moise IANĂŞ - ÎN CALEA TIMPULUI. DESTĂINUIRI

Am şovăit mult. Am stat mută de uimire şi răvăşită de-ncântare, citind versurile Rodicăi Ianăş. Aflată la volumul de debut, dar la maturitatea vârstei, autoarea a realizat, în versurile pe care ni le dăruieşte, o adevărată hartă emoţională a sufletului feminin… de la candoare şi teamă de lume, la pasiune şi forţă, toate ascunse la graniţa dintre visare şi real, dintre dorinţă şi regret, într-un peisaj autumnal, fizic şi sufletesc. Poeziile nu pot fi citite separat, distinct, fără a-şi pierde din tensiunea conţinutului. Ele formează un tot, o poveste fără sfârşit, cum îi place autoarei să spună. Tema predilectă e iubirea, iar ei i se subsumează timpul, antrenând motive specifice întomnării: umbra, dorul, seara, tristeţea... toamna.  Impresia iniţială, falsă de-altminteri, este aceea că ne-am afla în faţa unor texte cuminţi, de senectute: Gândurile le-am îmbrăcat în cuvinte/Şi viaţă le-am dat, destul de târziu… ori În rostirea cuvintelor am pus împăcarea/Cu mine, cu tine, cu toşi cei din jur...  Adevăratul mesaj îl întrezărim însă, camuflat, azvârlit parcă la întâmplare, printre celelalte cuvinte: Iubind iarăşi Viaţa, caut noua Cărare… Cărarea vieţii i se conturează Rodicăi Ianăş doar în prezenţa iubirii. Dacă, la început, viaţa e cerută cu implorare divinităţii (Tristeţea are ochii mei…/Mai lasă-mi, Doamne, viaţa!), cu fiecare vers, înţelegem că ea se hrăneşte cu speranţa regăsirii, a trăirii plenare a sentimentului erotic, real sau oniric, ca împlinire sau proiecţie a sufletului feminin, însetat de dragoste. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

23 martie 2013, apariţie editorială:

Liliana SPĂTARU - IUBIRILE INDRIS

Cine poposeşte în teritoriul producţiilor lirice ale Lilianei Spătaru va trăi – fără rest – din risipa înseninărilor scripturale şi a unui vitalism filtrat de fiorul incurabil al unei „retorici” fluctuante între „expertiza” epică şi „contururile” nostalgiilor fiinţiale. Poeta, aflată acum în faţa celui de-al cincilea volum de versuri, după volumele Şi caut cale (Ed. Helicon, Timişoara, 2000), Existenţa cere drum (ediţie bilingvă română-italiană, Ed. Junimea, Iaşi, 2004), Şi mă ascund în semne (Ed. Porto-Franco, Galaţi, 2007), Indris (ediţie trilingvă română-spaniolă-franceză, Ed. Zeit, Brăila, 2008), adaugă acum un apendice celui de-al patrulea volum (Indris). Pentru că noul volum, ce-l încredinţează acum tiparului, se intitulează Iubirile indris şi e inspirat, ca şi volumul anterior (Indris), de poemele indriso ale scriitorului, profesor de limba şi literatura spaniolă, Isidro Iturat, promotorul acestei specii şi autorul 1ª  editie 2011,  a Antologiei internaţionale de indriso (1ª Antología Internacional de indrisos), în care sunt publicaţi, dacă-mi aduc bine aminte, şi doi poeţi români. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

09 februarie 2013, apariţie editorială:

Oma STĂNESCU - LOVE SPELL

Love spell is the erotic story of a feminine adolescent dilemma on the fragile border between the ancestral curiosity of a virgin sacrifice of purity and the male aggression failed in traditional ridiculous vanity. The author is outraged not because the heroine has lost her virginity by excessive emotional sincerity and good intentions, but due to the fact that the idol of masculinity wouldn’t deserve so many traditional restrictions and hypocrite taboos. After all, to tell the truth, what is there so important that the male is physically dominant, with his… superman airs, when in fact the perpetuating of the species is provided by a woman, who is going through the pains of childbirth with the power of a man and she does not win the supremacy even when she claims the right to vote, equal rights with.. His Majesty, the male and an eligible place on the voters lists in Parliament. Shocking indeed are also the hypostasis in which the eternal feminine only mimics the obedience and the respect for the man who comes… with a genetic endowment that gives him the moral rights, unfair and undeserved moral upward, by birth, which is not constraining his consciousness to any compromise, although he feels that something is rotten in Denmark. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

22 noiembrie 2012, apariţie editorială:

Dumitrache DRAGOMIR - NUME DE COD: VIŢA DE VIE vol. III ROŞU ŞI VERDE

Noul volum al romanului de excepţie scris de Dragomir Dumitrache, Nume de cod: Viţa de Vie, care poartă numele Roşu şi Verde, răsare parcă din adâncuri ca o lumină imaterială, aducând cu ea valori fără de preţ, care vor bucura sufletele multor oameni, dornici de a percepe măcar un crâmpei de nevăzut. Nu este exagerat să precizăm că cel de-al III-lea volum al acestui roman reprezintă un izvor de apă vie, acelaşi din care marele Zamolxe a primit nemurirea. Textul pe care scriitorul Dragomir Dumitrache l-a conceput primind inspiraţia luminii nemuritoare, poartă în paginile sale puterea gândirii absolute, pe care doar fiinţele divine o au, şi o transmit acelora care se lasă purtaţi de aripile cunoaşterii către absolut. Ar fi greşit să apreciem că un volum va fi mai îndrăgit decât altul, şi totuşi, acesta din urmă are în sine o dulceaţă tainică, acoperită de un nimb care nu poate fi descris, datorită măreţiei extraordinare, care ne duce cu gândul la divinitate. Oricât am încerca să evidenţiem unicitatea acestei cărţi, cuvintele îşi pierd strălucirea înaintea ei. E ca şi cum ne-am afla în mijlocul unei lumini orbitoare, iar forţa ei ne-ar încorpora pe vecie. După lecturarea acestui text, oamenii vor simţi că existenţa lor nu a fost inutilă, că sunt favorizaţi să se afle printre cei care, scriitorul le oferă una dintre imensele bucurii spirituale, astfel încât să-şi poată ridica mintea spre cele mai înalte sfere ale cunoaşterii. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

22 noiembrie 2012, apariţie editorială:

Dumitrache DRAGOMIR - NUME DE COD: VIŢA DE VIE vol. II OCHIUL CICLONULUI

Cel de-al doilea volum al romanului scris de Dragomir Dumitrache, Nume de cod: Viţa de Vie, intitulat Ochiul ciclonului, înfăţişează aspecte memorabile ale proaspetei societăţi româneşti democratice, pe un fundal cel puţin straniu, de revoluţie absurdă politico-economică, în care demagogia, crimele şi degradarea morală sunt singurele stăpâne ale vieţii trăite sub teroare, chiar dacă libertatea se voia a fi adoptată de către toţi oamenii. Acelaşi motto, Natura se dezvăluie doar celui care-i dăruieşte sufletul, veghează începutul cărţii, dând startul unei curse lingvistice, aşa cum ne-a obişnuit autorul în primul volum. Valul nemilos al ciclonului mătură tot ce-i iese mai bun în cale, vrând parcă să răsădească sămânţa discordiei şi printre cei care mai speră că valorile spirituale nu au dispărut odată cu momentul ‘89, când întunericul a cuprins ţara noastră, iar călăii au secerat nenumărate vieţi, fără a sta pe gânduri, executând ordinele mişeleşti ale foştilor securişti avizi de putere. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

22 noiembrie 2012, apariţie editorială:

Dumitrache DRAGOMIR - NUME DE COD: VIŢA DE VIE vol. I GENEZA

Romanul Nume de cod: Viţa de Vie, vol I, Geneza, al cărui autor este domnul Dragomir Dumitrache, se defineşte ca fiind legătura inconfundabilă dintre fiinţa umană şi natură, acea relaţie de spirit, care a existat cândva, ca dar al divinităţii oferit creaţiei sale, cu scopul de a menţine stabilitatea în lume, dar şi de a evolua ca entitate superioară. Autorul, un foarte fin cunoscător al tainelor biologiei şi ale Geei, pune în valoare calităţile acestei cărţi, tocmai prin ceea ce reprezintă ea: un ghid pentru dezlegarea secretelor Universului. Moto-ul pe care autorul l-a ales în deschiderea cărţii: Natura se dezvăluie doar celui care-i dăruieşte sufletul, constituie sinteza acestor pagini înveşmântate în miracol, glasul celui care a cunoscut metamorfoza, în stadiul cel mai ridicat, şi care, transmite cititorilor un mesaj clar, concis, profetic, după cum ne este înfăţişat direct, sau voalat, pe tot parcursul cărţii. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

15 septembrie 2012, apariţie editorială:

Camelia Mihaela DUMITRU - RĂZVRĂTIRI DIN PICĂTURI DE TIMP

Cu volumul "Răzvrătiri din picături de timp", profesoara Camelia Mihaela Dumitru, în ciuda demersului său literar fixat pe eseu, se exprimă liric, riscă încadrarea într-un compartiment de creaţie artistică ambiguă, deşi tânjeşte după certitudini, dar preferă să-şi descopere singură drumul spre notorietate, cu perspectiva continuităţii. Camelia Mihaela Dumitru, poetesa, experimentează în felul acesta o stare de spirit, nevoia de a fi şi de a se exprima, dorinţa de a şti dacă este doar o întâmplare cosmică sau rezultatul creaţiei Divine, necesitate sau destin, ca o programare genetică?! Ignoră toate premoniţiile, între şansă biologică şi eşec dramatic, acceptă alternativa unui ceasornic cosmic uns la timp şi capabil să-şi regleze accidentele spaţiului incomensurabil. Camelia Mihaela Dumitru, scriitoarea, ştie că formula sa editorială, eseul – iniţiat mai mult în joacă, un joc frumos, doar al ei, un fel de monolog liric interogativ şi contemplativ – are structura şi impactul unei literaturi intime, ca de jurnal de adolescentă, pe care şi l-ar fi dorit citit mai întâi de cei dragi şi apropiaţi, şi mai apoi de cititori virtuali, obiectivi şi liberi să-şi exprime părerile chiar unele de… fractură ori nonaccept. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

04 septembrie 2012, apariţie editorială:

Dumitru Barău - CASA UMBRELOR

A scrie şi a publica sunt două atitudini diferite. A scrie,  dezvăluie existenţa conştientă a unui  pact interior, recunoscut a priori ca for tutelar al unei lumi mişcătoare, scindate permanent de invocarea şi revocarea imaginii. Ficţiunea şi nonficţiunea, ambele în planul destrămării, împing, către exterior, vinile lor diferite, într-un efort comun de a se face înţelese. A scrie, este, prin urmare, nevoia de a stabili o măsură a spaţiului individual. Dacă lucrurile s-ar opri aici, am fi cu toţii captivi intr-o lume tăcută a unei naturi fără drepturi; captivitate, de altminteri, de o splendidă nobilitate.

A publica schimbă registrul asumării prin intrarea în spaţiul deschis al raportărilor. Infinite, înspăimântătoare. Un eu particular, traversând, inconştient, anarhica universalitate a eu-lui general. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

29 august 2012, apariţie editorială:

Ilie Neacşu - AMINTIRILE UNUI MEDIC DE ŢARĂ

Are mersul legănat, ca de marinar, cu paşi fermi pe coverta unui vas în derivă, cu opintiri provocate de un resort invizibil. Este jovial, comunicativ, pus pe vorbe şi poante în doi peri, ca un Moromete veritabil, maestru în arta disimulării, pentru că vine din Deliormanul lui Zaharia Stancu şi Marin Preda. Ironia sa subtilă, inteligentă şi chiar verbul îmbăţoşat şi gălăgios reprezintă platoşa, care-i protejează sensibilitatea şi iubirea de oameni ori nevoia de dialog fin, ferit de banal şi de convenţional plictisitor. Doctorul Ilie Neacşu a ales să stăpânească cei şapte munţi ai feciorilor Vrâncioaiei şi să vindece rănile moldovenilor de pe piciorul de plai şi gura de rai de pe Valea Putnei. Este o legendă vie, de pe plaiurile Mioriţei, de la Garoafa, Vizantea, Străoane şi Vidra, până la Boldeşti, Bârseşti şi... Nistoreşti, şi până spre Lepşa şi Soveja. Este vraciul cu vorbă caldă şi încurajatoare, la care vin bolnavii... ca la Maglavid, cum îmi spuneau doi bătrânei, soţ şi soţie, pe care i-am luat în maşina mea în drum spre Vidra de Vrancea, la prietenul meu, dr. Neacşu. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

25 iulie 2012, apariţie editorială:

Cătălin Nicolae Moldoveanu - MEANDRE

S-ar putea vorbi despre promovarea unei alte poezii de formă fixă, pe lângă clasicele sonet, rondel, glossă, pentru că toate poemele din volumul bilingv român-francez “Meandre”, semnat de poetul Cătălin Nicolae Moldoveanu sunt alcătuite din două strofe, una de nouă versuri, cealaltă de cinci versuri, şi urmate de un vers final, cules cu italice, subliniat ca atare şi având valoarea unei concluzii, ca morala din fabula epică, sau ca o coda dintr-o lucrare muzicală, cu puternic impact liric, spiritual. Şi, deşi versurile sunt libere de orice constrângere prozodică, în toate cele 65 de poeme în limba română există o timidă dar constantă încercare de rimă încrucişată, doar în strofa a doua, deoarece versul trei rimează cu versul cinci, fără nicio abatere de la regula clasică de versificaţie. Toate aceste ingrediente poetice “retro” reprezintă un gest elegant şi respectuos al poetului pentru dulcele stil clasic, pentru că altfel, fără rezerve şi profesional, promovează şi impune în lirica românească de ultimă generaţie o tehnică poetică foarte nouă, cu accente cyber-poetry, manieră cunoscută doar în mediile literare din Statele Unite şi Canada. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

11 iunie 2012, apariţie editorială:

Corina-Lucia Costea - ÎN MIEZUL ORELOR (POVESTIRI, AMINTIRI, PAGINI DE JURNAL)

Aflată la o nouă carte, după un răgaz de un an, Corina-Lucia Costea se dovedeşte nu numai prolifică, ci şi plină de elan scriitoricesc, pe val, aşa cum multora dintre iubitorii literelor ne place să afirmăm despre semenii cuprinşi de verva inspiraţiei. Ca şi Flori în clepsidră, volumul de faţă se prezintă sub forma unui grupaj de povestiri, 35 la număr, adunate – de data aceasta – sub criteriul ordonării alfabetice, după titlu, fără pretenţia urmăririi vreunui laitmotiv, ori linie narativă. Nu este o carte aservită standardului literar, deoarece firea nonconformistă a Corinei-Lucia Costea nu permite să scrie decât liber, la voia amintirilor de scurtă ori lungă durată, despre fapte şi oameni faţă de care viaţa a raportat-o în mod cât se poate de direct. Se implică sub aspect autobiografic, demonstrând că viaţa nu este altceva decât un cumul evenimenţial, a cărei intensitate variază în funcţie de personajele cu care intră în contact şi, totodată, de scena unde oamenii ce o înconjoară, interacţionează. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

27 mai 2012, apariţie editorială:

Irina Anghel - MOMENTUL EU-LUI PROPRIU

Nu este simplu să deschizi pagina de suflet a unui copil. Sau, dimpotrivă, este atât de simplu, încât, pare imposibil. De la distanţa temporalităţii la care adulţii se autosituează, lucrurile par complicate. Toposul gracil şi muabil al copilăriei, ne face cvasi-inapţi pentru incursiune; suntem prea mari, prea greoi şi prea saturaţi de experienţe. În fapt, este o proiecţie adultizată a acestui univers, proiecţie construită în acord cu ticurile culturale ingerate. Copilăria este o etapă cultural-germinativă, într-un sens mult mai verticalizat decât, etapele maturităţii. Adevărul copilului, nu poartă masca degradărilor existenţiale, ca perpetuă scuză pentru incompletitudine; este clamat direct, apelându-se la coduri simple şi, poate , tocmai din această pricină, pare ficţional sau, cel puţin, inaccesibil. Nu ştiu dacă inaccesibilitatea conduce către sacralizare, dar, în cazul creaţiei juvenile, este posibil. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

29 aprilie 2012, apariţie editorială:

Vasi Irimia - CONFESSIONS OF A LOSER

Avem o carte aprinsă, nu numai la copertă, cât mai ales la firul acţiunii. Deloc plictisitoare, aduce o esenţă de aventură, de roman poliţist, unde personajele se mişcă repede, căutând soluţii de moment şi neapărat ajutor de la celelalte, creându-se astfel o strânsă legătură între ele, o stare de interdependenţă. Este o carte vie, cu puţine descrieri în planul locului de desfăşurare a acţiunii, dar cu multă culoare – chiar şi în limbaj – în ceea ce privesc personajele. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

6 martie 2012, apariţie editorială:

Gina Moldoveanu - SANCTUARUL ETERNITĂŢII

Reprezintă bucuria de-a mă reîntâlni cu mituri şi legende autohtone, mai ales că sunt înfăţişate aşa cum le-am perceput şi cum le-am trăit. Cartea e structurată pe şase capitole, conţinând elemente definitorii ale mitologiei populare, sărbători precreştine şi creştine româneşti, câteva proverbe comentate, superstiţiile cele mai cunoscute, precum şi cele patru mituri esenţiale, studiate în şcoli. Cel mai drag dintre capitole l-am dedicat munţilor sacri ai României, Bucegi, urmărind firul unor legende străvechi şi încercând să explic mistere fascinante care m-au încântat şi m-au determinat să explorez cu pasiunea zona aceasta ce ascunde nemurirea. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

21 februarie 2012, apariţie editorială:

Dumitru Anghel - CRITICĂ LITERARĂ ŞI MUZICALĂ

Prin această lucrare, Dumitru Anghel îşi dovedeşte încă o dată calităţile scriitoriceşti de excepţie, alături de spiritul constructiv, în edificarea unei laturi mai puţin practicate de iubitorii scrisului de calitate, şi anume critica, în cel mai pur sens al cuvântului. Nu este la îndemâna oricui să realizeze o aşa lucrare, mai cu seamă când, cel puţin presa provincială e plină de "critici" şi specialişti în ale literaturii şi muzicii. Într-o vreme când toată lumea arată cu degetul, Dumitru Anghel preferă condeiul cu cerneală tipografică, emiţând numai acele judecăţi ce sunt judicios argumentate şi presărate cu citate, fără tendinţa de a ştirbi cu ceva din personalitatea sau opera persoanei faţă de care se face referire în recenzie. Continuare...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

30 decembrie 2011, apariţie editorială:

Ruxandra Ioana Mustaţă - COMUNICAŢIA PRIN PROTOCOL LONTALK

Prin această lucrare, autorul îşi aduce o modestă contribuţie la literatura de specialitate cu adresabilitate în special studenţilor facultăţilor de Automatică şi Calculatoare, Electronică, Electrotehnică dar şi specialiştilor în domeniu. Fără a avea pretenţia unei lucrări cu un nivel înalt academic, între coperţile acestei cărţi au fost compilate şi adunate informaţii şi date din literatura de specialitate  şi din experimentările practice ale autorului facute la Ecole Centrale de Lille şi în laboratoarele Electro Total Bucureşti.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

20 septembrie 2011, apariţie editorială:

Oma Stănescu - FURTUNI ŞI AMĂRĂCIUNI

Deşi la prima vedere pare o carte de sine stătătoare, Furtuni şi amărăciuni nu este altceva decât o completare firească - în plan narativ - al romanului Sobrele iubite. Anumite personaje poartă nume noi, însă decorurile sunt practic aceleaşi: Brăila, Bucureşti, Bozioru (Buzău), Piatra-Neamţ. Pentru a evita repetiţia în structura povestirii, autoarea dezvoltă o succesiune de dialoguri, folosind – pe alocuri – un vocabular neaoş, autocenzurat de cele mai multe ori, dar sugestiv din cale-afară, cu scopul condimentării şi implementării unei linii uşor ironico-umoristice. Continuare....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

20 septembrie 2011, apariţie editorială:

Oma Stănescu - SOBRELE IUBITE

Romanul Sobrele iubite, a cărei autoare este Oma Stănescu, ilustrează o karma perfidă, a cărei umbră malefică stăpâneşte sufletul chinuit de suferinţe al eroinei, luându-i energia benefică şi întemniţând-o fără milă în propriul destin. Firul epic prezintă un capitol esenţial din tumultoasa viaţă  a celei care şi-a întemeiat o familie pe tărâm indian, alături de un om cu inimă de piatră, pentru care iubirea înseamnă a-i oferi soţiei numai durere, iar surorilor plăceri carnale. Nici măcar copilul pe care l-au zămislit împreună nu-l înduioşează, dimpotrivă, îl urăşte şi-i aplică deseori corecţii fizice, pentru a-şi demonstra rolul patern. Puţine sunt momentele de acalmie ale scriitoarei, dar acestea n-au reuşit să-i şteargă din suflet amintirile amare pe care i le-a dăruit partenerul de viaţă. Continuare....